ایمنی و آتش‌نشانی

هدف اصلی کلیه سیستم‌های آتش‌نشانی شامل سیستم اطفاء حریق (اسپرینکلر)، سیستم اعلام حریق، سیستم کنترل دود و غیره حفظ ایمنی افراد در زمان بروز حریق است. راهکارها و روش‌های طراحی در مقررات و استانداردهای این حوزه از دو رویکرد کلی برخوردار هستند. معمولاً در طراحی سیستم‌های ایمنی و حفاظت در برابر حریق ساختمان‌های معمولی از روش‌ها و راهکارهای تجویزی استفاده می‌شود اما روش دیگر، طراحی عملکرد محور یا مبتنی بر عملکرد (Performance-Based Design) این سیستم‌ها است.
به منظور ارزیابی عملکرد کلیه سیستم‌های آتش‌نشانی و ایمنی در برابر حریق و تعیین نقاط ضعف سیستم طراحی‌شده و همچنین حصول اطمینان از دستیابی به اهداف طراحی، لازم است که عملکرد کلیه اجزای این سیستم در زمان بروز حادثه حریق در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.

خدمات شرکت ایمن طرح سیال در این حوزه عبارتند از:

شبیه‌سازی حریق و دود

مدلسازی رفتار حریق و سامانه‌های کنترل دود با روش‌های مختلفی شامل تست حریق در ابعاد آزمایشگاهی و …

شبیه‌سازی تخلیه افراد

با استفاده از شبیه‌سازی حرکت افراد می‌توان جریان افراد و متصرفین را در ساختمان‌های بزرگ، پیچیده و شلوغ، مانند مجتمع‌های تجاری و …

تحلیل ایمنی افراد

با ارزیابی کلیه مخاطرات ناشی از حریق و دود در کنار فرآیند تخلیه افراد می‌توان شرایط ایمنی افراد را در فضاهای مختلف مورد بررسی قرار داد و…

جهت کسب مشاوره در خصوص پروژه مورد نظر خود با ما تماس بگیرید.