تهویه و تخلیه دود پارکینگ

حوادث حریق در پارکینگ‌های بسته و زیرزمینی مخاطرات زیادی را در پی دارد. بر اساس گزارشات آتش‌نشانان انجام عملیات اطفاء حوادث حریق در پارکینگ‌های بسته موضوعی چالش‌برانگیز است. از این رو از سال 1392 تلاش‌هایی در سازمان آتش‌نشانی شهر تهران به منظور تدوین ضوابطی در خصوص سامانه‌های تهویه مکانیکی پارکینگ‌های بسته انجام شد.

مرجع اصلی این ضوابط استاندارد BS 7346 است. در این استاندارد سامانه‌های تهویه و تخلیه دود پارکینگ‌ها به دو نوع سیستم پاکسازی دود (Smoke Clearance) و سیستم کنترل دود (Smoke Control) تقسیم می‌شوند. در ضوابط سازمان آتش‌نشانی تهران بیشتر به سیستم پاکسازی دود پرداخته شده است. بر اساس ضوابط ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهر تهران، در صورت بروز حریق، سامانه تخلیه دود و تهویه پارکینگ بایستی توانایی ایجاد 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت در طبقه حریق را داشته باشد.

rr

سامانه‌های کنترل و مدیریت دود پارکینگ باید توانایی ایجاد 6 مرتبه تعویض هوا در کلیه طبقات در شرایط نرمال و 10 مرتبه تعویض هوا در یک طبقه در شرایط حریق را داشته باشند.

سامانه‌های کنترل و مدیریت دود پارکینگ باید توانایی ایجاد 6 مرتبه تعویض هوا در کلیه طبقات در شرایط نرمال و 10 مرتبه تعویض هوا در یک طبقه در شرایط حریق را داشته باشند.

این سیستم‌ها را می‌توان با استفاده از کانال‌کشی و یا با استفاده از جت‌فن طراحی و پیاده‌سازی نمود. به منظور آشنایی بیشتر با هر یک از این سیستم‌ها به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

خدمات شرکت ایمن طرح سیال در این حوزه عبارتند از:

شبیه‌سازی تهویه پارکینگ

سیستم‌های تهویه پارکینگ معمولاً به دو منظور فراهم آوردن سطح مطلوبی از کیفیت هوا و تخلیه دود ناشی از حریق طراحی و اجرا می‌شوند…

پاکسازی و کنترل‌دود

وظیفه سیستم‌های پاکسازی دود، تخلیه سریع‌تر دود ناشی از حریق پس از اطفا و همچنین کاهش چگالی و دمای دود ناشی از حریق در طول حادثه است…

تهویه و تخلیه دود با جت‌فن

بر اساس ضوابط ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ باید توانایی…

تهویه و تخلیه دود با کانال‌کشی

در طراحی سیستم‌های کانال‌کشی از دریچه‌های هوای تازه به منظور ایجاد جریان هوا و گردش آن استفاده شده و از دریچه‌های اگزاست…

جهت کسب مشاوره در خصوص پروژه مورد نظر خود با ما تماس بگیرید.