طراحی سیستم‌های تهویه و تخلیه دود پارکینگ با کانال‌کشی

بر اساس ضوابط ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ باید توانایی ایجاد 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت در کلیه طبقات را در شرایط نرمال داشته باشد. ایجاد تهویه در پارکینگ‌های بسته در شرایط نرمال به منظور حفظ کیفیت هوا و حذف آلاینده‌های ناشی از کارکرد خودروها انجام می‌شود. این سیستم باید توانایی ایجاد 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت را در طبقه حریق داشته باشد.

در طراحی سیستم‌های کانال‌کشی از دریچه‌های هوای تازه به منظور ایجاد جریان هوا و گردش آن استفاده شده و از دریچه‌های اگزاست یا تخلیه دود به منظور جمع کردن بلافاصله دود ناشی از حریق استفاده می‌شود. فواصل بین دریچه‌های هوای تازه و اگزاست نباید از مقدار معینی بیشتر شود.
سرعت جریان هوا در کانال‌های سیستم تهویه پارکینگ نباید از مقدار مشخصی بیشتر باشد، از این رو امکان ایجاد تعویض هوای بالاتر از 10 مرتبه در ساعت امکان‌پذیر نیست. با این حال عملکرد سیستم‌های کانال‌کشی در صورت طراحی مناسب می‌تواند قابل قبول و مناسب باشد.
به عنوان یک قاعده کلی استفاده از سیستم کانال‌کشی در پارکینگ‌های کوچک معمولاً ارزان‌تر از سیستم جت‌فن است.

carpark-Channel2

کانال‌کشی پارکینگ باید به نحوی طراحی و اجرا گردد که گردش هوا در کلیه نقاط پارکینگ به خوبی ایجاد شده و نقطه مرده‌ای باقی نماند.

کانال‌کشی پارکینگ باید به نحوی طراحی و اجرا گردد که گردش هوا در کلیه نقاط پارکینگ به خوبی ایجاد شده و نقطه مرده‌ای باقی نماند.