طراحی سیستم‌های تهویه و تخلیه دود پارکینگ با جت فن

بر اساس ضوابط ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ باید توانایی ایجاد 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت در کلیه طبقات را در شرایط نرمال داشته باشد. ایجاد تهویه در پارکینگ‌های بسته در شرایط نرمال به منظور حفظ کیفیت هوا و حذف آلاینده‌های ناشی از کارکرد خودروها انجام می‌شود. این سیستم باید توانایی ایجاد 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت را در طبقه حریق داشته باشد.

جت فن‌ها به منظور پرتاب هوا یا دود با سرعت بالا به سمت دریچه‌های تخلیه دود مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شرایط نرمال (بدون حریق) جت فن‌ها هوای تازه را به سمت بخش‌های مختلف پارکینگ ارسال نموده و هوای آلوده را از قسمت‌های مختلف به سمت دریچه اگزاست هدایت می‌کند. جت فن‌ها هوا را با سرعت حدود 20 متر بر ثانیه یا 70 کیلومتر بر ساعت پرتاب کرده و این جت جریان هوا، هوای ساکن اطراف را با خود همراه می‌سازد. جت هوای خروجی از جت فن می‌تواند چندین برابر جریان خود هوای ساکن اطراف را با خود همراه سازد.
نحوه چیدمان جت فن‌ها امری مهم و تعیین‌کننده در عملکرد سیستم تهویه طراحی شده است. سیستم جت فن پارکینگ باید به نحوی طراحی و اجرا گردد که گردش هوا در کلیه نقاط پارکینگ به خوبی ایجاد شده و نقطه مرده‌ای باقی نماند. حجم زیاد هوای جابه‌جاشده توسط جت فن‌ها ممکن است سبب انتقال سریع دود بین طبقات مختلف پارکینگ شده و یا بر روی درب‌های راه‌پله و مسیر خروج اثر منفی گذارد. از این رو طراحی این سیستم و جانمایی جت‌فن‌ها نیازمند تخصص و مهارت بالایی است.

pro-jetstream

جت فن‌ها هوا را با سرعت حدود 20 متر بر ثانیه یا 70 کیلومتر بر ساعت پرتاب کرده و این جت جریان هوا، هوای ساکن اطراف را با خود همراه می‌سازد.

جت فن‌ها هوا را با سرعت حدود 20 متر بر ثانیه یا 70 کیلومتر بر ساعت پرتاب کرده و این جت جریان هوا، هوای ساکن اطراف را با خود همراه می‌سازد.

سیستم‌های تهویه و تخلیه دود پارکینگ با جت فن
شبیه سازی سیستم‌های تهویه و تخلیه دود پارکینگ با جت فن

به عنوان یک قاعده کلی استفاده از سیستم جت فن در پارکینگ‌های بزرگ معمولاً ارزان‌تر از سیستم کانال‌کشی است. به منظور حصول اطمینان از این موضوع مشخصات پروژه خود را برای ما ارسال کرده و مشاوره رایگان دریافت نمایید.