معماری و ساختمان

در بخش‌ها و مراحل مختلف مطالعات معماری یک پروژه ساختمانی نیاز است که پیش از اجرای ساختمان به ارزیابی طرح‌های نوآورانه پرداخت. ارزیابی و بررسی این طرح‌ها با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی در بررسی بسیاری از سیستم‌ها می‌توان بهره برد.

در یک ساختمان بلندمرتبه، وزش باد می‌تواند بر سیستم‌های مختلف ساختمان اثرات قابل توجهی داشته باشد. این اثرات را می‌توان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی انجام داد.کیفیت آکوستیکی یک تالار یا سالن تئاتر، پارامتری تأثیرگذار در تجربه مخاطبین است. با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی می‌توان تحلیل رفتار آکوستیکی فضاهای مختلف را انجام داد.
استفاده از نور و گرمای طبیعی خورشید در ساختمان‌های پایدار امری رایج است و با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی می‌توان به تحلیل انرژی تابشی خورشید در شرایط مختلف پرداخت و سیستم‌های مرتبط با این حوزه را بهبود بخشید.

خدمات شرکت ایمن طرح سیال در این حوزه عبارتند از:

شبیه‌سازی آکوستیکی

تحلیل مسائل آکوستیکی به واسطه ماهیت پیچیده آن، امری نسبتاً دشوار و پر ابهام است. استفاده از روش‌های شبیه‌سازی عددی در حل مسائل آکوستیکی کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد…

شبیه‌سازی وزش باد

وزش باد و جریان‌های ناشی از آن، اثرات قابل توجهی را بر ساختمان‌ها وارد می‌کند. سرعت وزش باد و تأثیرات آن بر روی اجزای ساختمان با ارتفاع رابطه مستقیمی دارد و …

جهت کسب مشاوره در خصوص پروژه مورد نظر خود با ما تماس بگیرید.