مجموعه سینمایی بازار بزرگ ایران

شرح خدمات

شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) حریق در سالن‌های سینما و مدلسازی تخلیه نفرات

درباره پروژه

دود ناشی از حریق به تنهایی عامل ۷۰ درصد تلفات در حوادث حریق است. در نظر گرفتن این موضوع در کنار چالش‌های موجود در فرآیند تخلیه متصرفین در اماکن تجمعی مانند سالن‌های سینمایی، سبب الزام تعبیه سامانه‌های کنترل دود در این فضاها می‌شود. در این پروژه عملکرد سامانه‌های کنترل و مدیریت دود در این فضاها در کنار تخلیه افراد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و چالش‌های عملکردی سامانه کنترل دود مشخص گردید.

اطلاعات پروژه

تعداد سالن: ۱۲ سالن به همراه ۳ سالن VIP

مساحت: ۵۷۰۰ متر مربع

تعداد صندلی: ۱۸۰۰ صندلی

بازار بزرگ ایران

تصاویر مرتبط با پروژه
به منظور کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره در خصوص پروژه مورد نظر خود با ما در تماس باشید.