24 شهریور, 1399

دانلود برنامه اکسل AtriumCalc جهت محاسبه سامانه کنترل دود در آتریوم

برنامه AtriumCalc یک برنامه کامپیوتری بر اساس نرم‌افزار مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) جهت انجام محاسبات مدیریت دود آتریوم است. این برنامه توسط انجمن مهندسین حرارت، برودت و تهویه مطبوع ایالات متحده (ASHRAE) توسعه یافته است. مبنای برنامه AtriumCalc روابط ارائه شده در استاندارد NFPA 92 است. این برنامه امکان محاسبه حجم دود تولیدی از حریق […]

24 شهریور, 1399

رویکردهای طراحی سامانه کنترل دود آتریوم

مروری بر تاریخچه کنترل دود آتریوم (فضاهای بزرگ) دود به عنوان عامل اصلی بروز تلفات در حوادث حریق ساختمان ها شناخته میشــود. سیستم کنترل دود آتریوم (فضاهای بزرگ و حجیم) نسبت به سایر سامانه های کنترل دود از پیشینه طولانی تری برخوردار است. تاریخچه تحقیقات در این زمینه به حریق ســال ۱۸۸۱ در رینگ تئاتر (Ring […]

9 مرداد, 1399

معرفی کتاب کنترل دود (ترجمه عباس شاملو)

هندبوک مهندسی کنترل دود: هندبوک مهندسی کنترل دود با عنوان لاتین (Handbook of Smoke Control Engineering) توسط جان اچ. کلات، جیمز ای. میلک،پل جی. تورنبول، احمد کاشف و مایک جی، فریرا نوشته شده و توسط عباس شاملو ترجمه شده است. این اساتید از مشهورترین متخصصین و پیشروان فناوری کنترل دود در سطح جهان هستند. هندبوک […]