24 شهریور, 1399

مدلسازی شبکه ای و دانلود نرم افزار کانتم CONTAM

مدلهای شبکه ای (Network Models) مجموعه ای از نرم افزارها هستند که با استفاده از روابط جریان سیالات، امکان شبیه سازی جریان هوا و یا آب را در یک سیستم پیچیده فراهم میکنند. جهت آشنایی با مدلهای شبکه ای به صفحه مدلسازی شبکه ساختمان رجوع نمایید. یکی از مهمترین مدلهای شبکه ای در تحلیل جریان هوا و پرکاربردترین مدل شبکه ای در طراحی سیستمهای کنترل دود نرم افزار کانتم (CONTAM) است. این نرم افزار علاوه بر اینکه میتواند جریان هوا در ســاختمانها را مورد تحلیل قرار دهد، قابلیت شبیه ســازی حرکت آلاینده ها را نیز دارد. کانتم یکی از محصولات رایگان انســیتو ملی اســتاندارد و تکنولوژی ایالات متحده (NIST) است که توسط انجمن مهندسین حرارت، برودت و تهویه مطبوع ایالات متحده (ASHRAE) توسعه یافته است. جهت دانلود نرم افزار کانتم (CONTAM) روی لینک زیر کلیک نمایید.

CONTAM - کانتم

دریافت نرم افزار کانتم (3.4 CONTAM) نسخه ۳.۴.۰.۱ (دانلود نسخه مخصوص ویندوز)

دریافت راهنمای کاربران کانتم (دانلود نسخه انگلیسی) | CONTAM User Guide and Program Documentation – Version 3.4 

در مدلهای شبکه ای، ساختمان به وسیله مجموعه ای از فضاها یا نقاط که هر یک دارای دما و فشار مشخصی هستند، مدلسازی میشود. راه پله ها و سایر شفت های عمودی ساختمان را میتوان به وسیله مجموعه ای از فضاهای پشت سر هم که هر یک بیانگر یک طبقه هســتند، مدلسازی کرد. هوا از طریق مسیرهای نشتی مختلف از نواحی فشــار بالا به نواحی فشار پایین جریان پیدا میکند. این مسیرهای نشتی شامل درز درب ها و پنجره های بســته یا باز و نشــتی های دیوارها، کف ها و ســقف ها میشود.جریان هوای عبوری از مســیرهای نشتی تابعی از اختلاف فشار دو سمت مسیر نشتی است.

در این مدل با استفاده از سامانه فشار مثبت میتوان هوا را از بیرون ساختمان به فضاهای داخلی یا شفت عمودی در هر یک از طبقات تزریق نمود. بنابراین با اســتفاده از این روش امکان شبیه سازی سامانه فشار مثبت راه پله، سامانه فشار مثبت آسانســور، ســامانه فشــار مثبت پیش ورودی و فضاهای ایمن و ســامانه فشار مثبت سایر نواحی ســاختمان فراهم میگردد. همچنین به وسیله تخلیه هوا میتوان در فضاهای مختلف ساختمان فشار منفی ایجاد کرد و این امر نیز امکان شبیه سازی و تحلیل سامانه های کنترل دود ناحیه ای و ســایر سامانه های تخلیه دود از طبقه حریق را فراهم مینماید.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قابلیت ها و توانمندی های نرم افزار کانتم و روش کار با آن میتوان به کتاب راهنمای نرم افزار کانتم با گردآوری عباس شاملو، امیرحسین صاحب الزمانی و میلاد دربندسری رجوع نمود. البته این کتاب با هدف آموزش تدوین نشده است و صرفا راهنمایی برای کاربران نرم افزار است. به منظور شروع کار با نرم افزار کانتم و کاربرد آن در طراحی سامانه های کنترل دود میتوان به فصول ۱۴ و ۱۹ کتاب کنترل دود ترجمه عباس شاملو رجوع نمود.

کتاب راهنمای نرم افزار کانتم

آموزشی, کنترل دود, مدلسازی , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *